Lundee Bewindvoering

Onze werkwijze

Het kennismakingsgesprek
Nadat je contact hebt gezocht met Lundee Bewindvoering, zal er eerst een kennismakingsgesprek bij jou thuis plaatsvinden. Dit gesprek hoef je niet alleen te voeren. Je kunt een familielid, een bekende of een hulpverlener vragen bij dit gesprek aanwezig te zijn ter ondersteuning van jou. Tijdens dit eerste gesprek zijn wij benieuwd naar wie jij bent en waarom jij denkt dat beschermingsbewind noodzakelijk is. Vervolgens zullen wij uitleggen wat beschermingsbewind precies inhoudt en komt de werkwijze van Lundee Bewindvoering aan de orde. Ook leggen wij uit welke stappen er gezet dienen te worden voordat wij een verzoek naar de Rechtbank kunnen sturen voor het aanvragen van beschermingsbewind.  

Het intakegesprek
Wanneer je besluit om het beschermingsbewind via Lundee Bewindvoering op te starten, wordt een tweede afspraak gemaakt en gaan wij samen de benodigde formulieren invullen. Deze formulieren zullen naar de Rechtbank worden gestuurd en na een aantal weken (soms maanden) ontvang je een uitnodiging van de Rechtbank om bij de zitting aanwezig te zijn. Ook de bewindvoerder zal bij deze zitting aanwezig zijn. 

Start van het beschermingsbewind
Zodra de rechter het beschermingsbewind heeft uitgesproken en Lundee Bewindvoering een beschikking heeft ontvangen van de Rechtbank, zullen wij voor jou een rekening openen bij de ABNAMRO bank. Wij informeren alle betrokken instanties (werkgever, de belastingdienst, gemeente en/of het UWV) over dit bewind en zij worden verzocht het rekeningnummer te wijzigen en het inkomen voortaan over te maken op de beheerrekening. Vanaf deze rekening zullen wij alle betalingen verrichten, zowel aan jou (het leefgeld) als aan de diverse instanties. Maandelijks krijg jij de overzichten, de inkomsten en uitgaven, per post naar jou thuisgestuurd. Heb je dit liever niet elke maand dan kunnen wij daar andere afspraken over maken.

De beheerrekening
Op de beheerrekening worden alle inkomsten bijgeschreven en zullen alle uitgaven worden afgeschreven. De beheerrekening staat op naam van de cliënt maar alleen de bewindvoerder kan de bankzaken regelen via deze rekening.

De leefgeldrekening
Van de leefgeldrekening krijg jij een pinpas met pincode. Elke week zal er op een vaste dag een bedrag naar deze rekening door de bewindvoerder worden overgemaakt, het leefgeld. De hoogte van het leefgeld wordt door de bewindvoerder samen met jou bepaald. Het spreekt voor zich dat dit wel binnen het budget moet passen. Mocht er extra leefgeld nodig zijn voor bepaalde uitgaven dan kun je hiervoor een verzoek indienen bij de bewindvoerder. De bewindvoerder zal vervolgens bekijken of dit binnen het budget past en aan jou kan worden overgemaakt.

Alle organisaties en schuldeisers waar jij mee te maken hebt, worden aangeschreven zodat zij op de hoogte zijn van de onderbewindstelling. Wij zullen het postadres van Lundee Bewindvoering gebruiken als correspondentieadres zodat je na verloop van tijd geen post meer van deze organisaties zult ontvangen. Persoonlijke post blijf je wel thuis ontvangen.

Taken van de bewindvoerder
De bewindvoerder zal onder andere de volgende taken uitoefenen:
• inventariseren van inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen;
• opstellen van een budgetplan;
• informatie inwinnen of gegevens wijzigen bij diverse relevante instanties;
• controleren eigen bijdrage CAK;
• aanpassen van beslagvrije voet, indien er beslag ligt op inkomsten;
• aanvragen van kwijtscheldingen;
• aanvragen van bijzondere bijstand;
• treffen van betalingsregelingen;
• aanvragen van toeslagen;
• aflossen van schulden, indien mogelijk;
• aanvragen schuldenregeling of schuldsanering, indien mogelijk;
• belastingaangifte doen;
• eventueel regelen van verzekeringen.