Lundee Bewindvoering

Bewind

Wat is beschermingsbewind?
Soms lukt het je door een psychische of lichamelijke beperking niet om je eigen financiën te regelen. Of zijn schulden zo hoog opgelopen dat je er zelf niet meer uitkomt. Beschermingsbewind kan dan uitkomst bieden, tijdelijk of voor een langere termijn. Beschermingsbewind is vooral bedoeld om jouw financiën te beschermen zodat anderen geen misbruik van jouw situatie kunnen maken. Wij beheren jouw inkomen en zorgen ervoor dat de vaste lasten op tijd betaald worden. Is er sprake van schulden dan gaan wij daar ook mee aan de slag. Wij zorgen ervoor dat er geen nieuwe schulden ontstaan en dat de schulden die u heeft, indien mogelijk, minder worden.

Wat zijn de voorwaarden voor beschermingsbewind?
Harde voorwaarden voor beschermingsbewind zijn er niet. De kantonrechter bepaalt of het noodzakelijk is dat je onder bewind komt en zal dit uitspreken. Hierbij zal hij kijken naar jouw persoonlijke situatie. Ben je echt niet in staat om je eigen financiën te beheren of zijn er misschien mensen in jouw omgeving, zoals familie die hier wellicht een rol in kunnen en willen spelen. Deze afwegingen zal de rechter in overweging nemen alvorens beschermingsbewind uit te spreken.

In onderstaand filmpje van de Rechtbank wordt uitgelegd wat bewind precies betekent.

Video Rechtspraak